Velkommen til Nordic Tankers

Hovedsproget på Nordic Tankers' hjemmeside er engelsk, dog vil det ved hjælp af henvisningerne i teksten nedenfor være muligt at navigere på siden uden at mestre dette sprog fuldt ud. Skulle der være spørgsmål, der ikke kan besvares via disse henvisninger, er det naturligvis altid muligt at kontakte Nordic Tankers pr. telefon eller e-mail.

Nordic Tankers er et dansk kemikalietankskibsrederi, der opererer en flåde af tæt på 120 kemikalietankskibe i segmentet under 25.000 dwt. Siden 30 April 2012 er Nordic Tankers ejet af et selskab der ejes det europæiske investeringsselskab: Triton. Triton ejer også kemikalietankskibsselskabet herning shipping s.a., og de kombinerede aktiviteter i disse to selskaber markedsføres nu kommercielt under et navn: Nordic Tankers A/S.

Nordic Tankers har egen teknisk management via to adskilte organisationer: Nordic Tankers Marine A/S og herning shipping a.s., som opererer under hvert deres DOC (Document of Compliance). Derudover er en del af den opererede flåde i teknisk management hos 3. part.

Strategien for Nordic Tankers er at være den ideelle platform for en konsolidering af tankskibsfarten i segmentet for kemikalietankskibe mellem 3.500-25.000 dwt og at være blandt de mest profitable i branchen. 

Nordic Tankers har fastlagt følgende overordnede CRS-politik:
Nordic Tankers vil aktivt igangsætte og deltage i aktiviteter, der vedrører CSR, og vil til hver en tid også lade CSR-initiativer indgå i vores strategi. Nordic Tankers vil have fokus på områder, der har med sundhed og sikkerhed, miljø og klima samt velfærd og træning at gøre.

Nordic Tankers bestræber sig på kontinuerligt at forbedre disse områder samt kommunikere åbent med vores stakeholdere om de resultater, vi opnår på områderne. Som med alt andet i Nordic Tankers imødegår vi CSR-udfordringer med en can-do-holdning, ligesom vi løser dem med integritet og team-spirit for øje.

Vores CSR-rapport, der er på engelsk, kan hentes her.

Nordic Tankers har kontorer i København (hovedkontor), Herning, Golfe-Juan (Frankrig), Stamford (Connecticut, USA), Houston (Texas, USA), Bogota (Colombia) og Riga (Letland), og har cirka 190 ansatte til lands og cirka 1450 til søs. Derudover er Nordic Tankers repræsenteret i Singapore og Mumbai via joint-ventureselskabet Nordic Womar.


Med mindre andet er anført er nedenstående information på engelsk:
 
  
Kontaktinformation:

Contacts
HR contacts
Press contacts


Om Nordic Tankers:
 
Historie
 
Vision og mission

Værdier

Ledelse
 
Karriere

At arbejde hos Nordic Tankers

Ledige stillinger på land

Ledige stillinger til søs